حیوانات مزرعه در آبیک روی دیوار

فروش اردک
توافقی
۵ ساعت پیش
فروش  اردک
اردک بالغ گوشتی مناسب طبخ و نگه داری
۳۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اردک بالغ گوشتی مناسب طبخ و نگه داری
نیمچه خروس گلین لری اصیل
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
نیمچه خروس گلین لری اصیل
مرغ تخمگذار محلی رسمی
۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ تخمگذار محلی رسمی
مرغ محلی جهت قربانی
۴۰,۰۰۰ تومان
پریروز
گوساله نر
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
گوساله نر
12جفت میش
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جوجه 45 روزه برهما
۸۵,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
جوجه 45 روزه برهما
گوسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
گوسفند
مرغ ابریشمی
توافقی
۶ روز پیش
مرغ ابریشمی
فروش خروس لاری جوان آماده
توافقی
۶ روز پیش
فروش خروس لاری جوان آماده
گاوبفروش
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بوقلمون
توافقی
هفتهٔ پیش
بوقلمون
مرغ محلی تخم گزار
۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مرغ محلی تخم گزار
غاز های خوبی هستند و کار داده از هر نظر
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
غاز های خوبی هستند و کار داده  از هر نظر
خروس چهل تاج
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خروس چهل تاج
سه عدد مرغ و یک عدد خروس امپراطور
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سه عدد مرغ و یک عدد خروس امپراطور
غاز محلی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اردک جوان سالم
۴۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اردک جوان سالم
غاز فروشی
توافقی
۲ هفته پیش
غاز فروشی
خروس محلی ۳ ماه و ده روزه
۱۸,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خروس محلی  ۳ ماه و ده روزه
خروس قوی و مراقب مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خروس  قوی و مراقب مرغ
قوچ رومانوف
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
قوچ رومانوف
لاری جوان
۹۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
لاری جوان
بعدی