متراژ از هرچقدر تا ۳۰ متر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۳۰ متر در اهر

بعدی