خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در کوی علوی اهواز

گراج یا سوله انباری
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوی علوی
گراج یا سوله انباری
گاراژ ۲۰۰۰ متری با ۶باب مغاز
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کوی علوی
گاراژ ۲۰۰۰ متری با ۶باب مغاز
گراج یاانبار
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کوی علوی
گراج یاانبار
گاراژ ۲۰۰۰متر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی علوی
گاراژ ۲۰۰۰متر
زمین برنج کوبی ۸۰۰متری
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی علوی
زمین برنج کوبی ۸۰۰متری
کارخانه برنج کوبی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی علوی
کارخانه برنج کوبی
فروش کارگاه قالیشویی ۱۰۰۰ متری در کوی مندلی
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی علوی
فروش کارگاه قالیشویی ۱۰۰۰ متری در کوی مندلی
زمین
توافقی
هفتهٔ پیش در کوی علوی
زمین
گراژ یا گراج ۱۳۵۰ واقع در عین دو
توافقی
هفتهٔ پیش در کوی علوی
گراژ یا گراج  ۱۳۵۰ واقع در عین دو
زمین١٠٠٠متری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی علوی
زمین١٠٠٠متری
1000مترزمین
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی علوی
1000مترزمین
گاراژ۱۰۰۰متری
توافقی
۲ هفته پیش در کوی علوی
گاراژ۱۰۰۰متری
کارخانه برنجکوبی یاشالیکوبی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی علوی
کارخانه برنجکوبی یاشالیکوبی
فروش زمین ۱۰۰۰متر در جاده اصلی خرمشهر
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی علوی
فروش زمین ۱۰۰۰متر در جاده اصلی خرمشهر
ملک تجاری
توافقی
۳ هفته پیش در کوی علوی
ملک تجاری
بعدی