خرید و فروش و قیمت خودرو برلیانس در اهواز مدل ۲۰۱۸

برلیانس h330اتوماتیک۱۶۵۰

۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پادادشهر
برلیانس h330اتوماتیک۱۶۵۰

برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۷

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیانپارس
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۷

۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در زیتون کارمندی
برلیانس کراس اتوماتیک 1500cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc، مدل ۱۳۹۷

برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۷

۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ هفته پیش در گلستان
برلیانس H220 دنده ای، مدل ۱۳۹۷

برلیانس کراس اتوماتیک1650cc مدل ۱۳۹۷

۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ هفته پیش در زیتون کارمندی
بعدی