اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در اهواز

دنا، مدل ۱۴۰۱

۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در گلستان
دنا، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک نفت
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

دنا اقساطی بانکی

۱۰ کیلومتر
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در شریعتی جنوبی
امکان خرید قسطی

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس توربو اتومات 1401

۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کوی فرهنگیان
دنا پلاس توربو اتومات 1401

حواله دنا پلاس بهار ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در باهنر
حواله دنا پلاس بهار ۱۴۰۳

دنا معمولی، مدل ۱۳۹۹

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در صد دستگاه
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۹

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

۲۷,۱۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در زیتون کارمندی
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹

دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۰

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۰

دناپلاس اتومات فول1401

۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شریعتی جنوبی
دناپلاس اتومات فول1401

دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در گلستان
دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۲

دنا پلاس، مدل ۱۴۰۱

۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در باهنر
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس اتوماتیک ، مدل ۱۴۰۲ وسورن پلاس فول۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
دنا پلاس اتوماتیک ، مدل ۱۴۰۲ وسورن پلاس فول۱۴۰۱

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۲

۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در زیتون کارمندی
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۲

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در گلستان
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شهرک دانشگاه
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۱

دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۲

۳,۵۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در بهارستان
دنا پلاس 6 دنده توربو، مدل ۱۴۰۲

دناپلاس مدل آخر۹۹ کارمندی

۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در پادادشهر
دناپلاس مدل آخر۹۹ کارمندی

دنا پلاس اتوماتیک، مدل /۱۲/ ۱۴۰۱

۷,۷۰۰ کیلومتر
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کیانپارس
دنا پلاس اتوماتیک، مدل /۱۲/ ۱۴۰۱

دنا پلاس تیپ 2 دنده ای فول

۵۲,۰۱۰ کیلومتر
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در گلستان
دنا پلاس تیپ 2 دنده ای فول

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۲

۱۹۰ کیلومتر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در گلستان
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۲

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در کیانشهر
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۲

دنا، مدل ۱۴۰۲

۸,۰۰۰ کیلومتر
۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانشهر
دنا، مدل ۱۴۰۲

دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۷

۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گلستان
دنا معمولی تیپ ۲، مدل ۱۳۹۷
بعدی