خرید و فروش و قیمت خودرو کیا سراتو اتوماتیک 1600cc در اهواز

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در زیتون کارمندی
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۱

۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۱

۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک دانشگاه
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۱

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

۷۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوی نفت
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۲

۱۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۲

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک حفاری
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۶

سراتو بدون رنگ تمیز۲۰۱۷

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
سراتو بدون رنگ تمیز۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۵

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپیدار
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۵

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۰

۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آریاشهر
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۰

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۰

۳۳,۳۳۳ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پادادشهر
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۰

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سیصد دستگاه
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کیانپارس
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷
بعدی