خرید و فروش و قیمت خودرو کیا سراتو اتوماتیک 2000cc در اهواز

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امانیه
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک فول 2000cc، مدل ۲۰۱۵

۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پادادشهر
کیا سراتو اتوماتیک فول  2000cc، مدل ۲۰۱۵

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امانیه
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

سراتو ۲۰۰۰ فول خلیج ۲۰۱۷ خشک

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
سراتو ۲۰۰۰ فول خلیج ۲۰۱۷ خشک

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۵

۱۰۰,۷۱۳ کیلومتر
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۵

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوت عبدالله
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۶

۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ملی راه
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۶

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارمندی
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۶

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۶

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۸

۱۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زیتون کارمندی
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۸

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۸

۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کیانپارس
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۸

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، درحد صفر واقعی

۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کیانپارس
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، درحد صفر واقعی
بعدی