خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان در اهواز مدل ۱۳۹۵

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵

۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کیانشهر
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
بعدی