مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۹۶

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در گلستان

مزدا 3 نیو اسکا اکتیو

۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کیانپارس
مزدا 3 نیو اسکا اکتیو

مزدا 3N صندوق‌دار اروندی تیپ 3، مدل۱۳94

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
مزدا 3N صندوق‌دار اروندی   تیپ 3، مدل۱۳94

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۵

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۵

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 2، مدل ۱۳۹۲

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کیانپارس
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 2، مدل ۱۳۹۲

مزدا 3 صندوق‌دار 2016 ژاپن -

۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
مزدا 3 صندوق‌دار 2016 ژاپن -

مزدا۳ هاچبک مدل۲۰۱۷

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک نفت
مزدا۳ هاچبک مدل۲۰۱۷

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۵

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۵
قبلیبعدی