خرید و فروش و قیمت خودرو میتسوبیشی در اهواز مدل ۱۹۹۲

میتسوبیشی گالانت، مدل ۱۹۹۲

۲۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
میتسوبیشی گالانت، مدل ۱۹۹۲

میتسوبیشی گالانت، مدل ۱۹۹۲

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
میتسوبیشی گالانت، مدل ۱۹۹۲
بعدی