تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کیان آباد

تیبا 1صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳ تمام فول

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوی مهدیس

توسان 2014 نیمه فول خلیج

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوت عبدالله
توسان 2014 نیمه فول خلیج

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳دررامهرمز

۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳دررامهرمز

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شریعتی جنوبی
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۳

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دغاغله
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳