خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اهواز مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در زرگان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانشهر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل دی ماه۹۶

۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باهنر
تیبا هاچبک EX، مدل دی ماه۹۶

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۶

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کانتکس
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶ باغملک

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باهنر
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶ باغملک

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوت عبدالله
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۶

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیانشهر
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پادادشهر
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۶

۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهارستان
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶رنگ کاملآ فابریک

۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پادادشهر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶رنگ کاملآ فابریک

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در فرهنگ شهر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بهارستان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در گلستان
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱,۱۱۱ کیلومتر
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی علوی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کانتکس
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لشکرآباد
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک آغاجری
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی علوی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۶

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سپیدار
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی