تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ خانگی و واقعا تمییز

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نادری
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹ خانگی و واقعا تمییز

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در زیتون کارمندی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا2هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
تیبا2هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کوی مهدیس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در سپیدار
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانپارس
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۹

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نادری
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا 2 (هاچبک) پلاس، مدل ۱۳۹۹

۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوت عبدالله
تیبا 2 (هاچبک) پلاس، مدل ۱۳۹۹

تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۹

۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در یوسفی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX،صفرکیلومتر مدل ۱۳۹۹

۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر باهنر
تیبا هاچبک EX،صفرکیلومتر مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دانشگاه
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا1صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
تیبا1صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کانتکس
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۸۷,۵۲۹ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۹

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پادادشهر
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان