خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در اهواز مدل ۱۳۸۶

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلستان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رسالت
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۶

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۲۵۸,۶۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز دو پاداد
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
بعدی