حیوانات مزرعه در اهواز روی دیوار

مرغ کرک خالی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
مرغ کرک خالی
مرغ و خروس
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در زرگان
مرغ و خروس
بز دوقلوزا
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در کانتکس
بز دوقلوزا
فروش بره
توافقی
دقایقی پیش در کوی رمضان
فروش بره
بزپاکستانی
توافقی
دقایقی پیش در باهنر
بزپاکستانی
جوجه برای فروش
۱۵,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در سپیدار
جوجه برای فروش
گاو خارجی هلشتاین۱۲کیلو شیر درشادگان
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کوت عبدالله
گاو خارجی هلشتاین۱۲کیلو شیر درشادگان
فروش بوقلمو
توافقی
نیم ساعت پیش در کوت عبدالله
فروش بوقلمو
سه عددمرغ محلی اصل ویک خروس
توافقی
نیم ساعت پیش در کوی فرهنگیان
سه عددمرغ محلی اصل ویک خروس
فروش بره
۸۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در حصیرآباد
فروش بره
بز
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در زرگان
بز
بره بزرگ
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کوت عبدالله
بره بزرگ
نرگاومیش یکساله
توافقی
نیم ساعت پیش در کوت عبدالله
نرگاومیش یکساله
فحل... گاومیش نر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در حصیرآباد
فحل... گاومیش نر
بره
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارگری
بره
گاو با گوساله نر هلشتاین در شادگان
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوت عبدالله
گاو با گوساله نر هلشتاین در شادگان
یک حشوا گاومیش دو ساله
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
یک حشوا گاومیش دو ساله
گوساله
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
گوساله
بره سالم و خوشخوراک
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کیانشهر
بره سالم و خوشخوراک
مرغ محلی سیاه وگلین تخم گذار
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در سیصد دستگاه
مرغ محلی سیاه وگلین تخم گذار
گوسفند نر چاق چاق
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در امانیه
گوسفند نر چاق چاق
جوجه محلی
۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوی مهدیس
جوجه محلی
بره
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در ملی راه
بره
جوجه غاز یکهفته ایی
۳۳,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در امانیه
جوجه غاز یکهفته ایی
بعدی