اتصال برقرار شد

خرید و قیمت جواهرات در اهواز

نگین سلیمانی طبیعی

نو
۳۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
نگین سلیمانی طبیعی

یکجا انگشتر

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در بهارستان
یکجا انگشتر

زنجیر طلا

در حد نو
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در کوروش (کوی ملت)
زنجیر طلا

تسبیح یسر مرصع کاری بانقره وبرنز وفیروزه و سندلوس

نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
تسبیح یسر مرصع کاری بانقره وبرنز وفیروزه و سندلوس

سنگ عقیق سرخ و شجر

در حد نو
۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در فاز یک پادادشهر
سنگ عقیق سرخ و شجر

انگشتر نقره توپاز آبی لندن با مخارج یاقوت و زمرد

در حد نو
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کیانپارس
انگشتر نقره توپاز آبی لندن با مخارج یاقوت و زمرد

انگشتر نقره مردانه آمیتیس با مخارج یاقوت

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کیانپارس
انگشتر نقره مردانه آمیتیس با مخارج یاقوت

انگشتر طلا

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
انگشتر طلا

باباقوری

کارکرده
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک آغاجری
باباقوری

طلا گرمی2ملیون و400

در حد نو
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پادادشهر
طلا گرمی2ملیون و400

انگشتر درشت وسنگین برنج مهره سلیمانی

نو
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در پردیس
انگشتر درشت وسنگین برنج مهره سلیمانی

انگشتر عتیقه عقیق یمنی اصل

در حد نو
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوت عبدالله
انگشتر عتیقه عقیق یمنی اصل

انگشتر نقره دستساز فیروزه نیشابور اصل

در حد نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پردیس
انگشتر نقره دستساز فیروزه نیشابور اصل

عرج بحری

کارکرده
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
عرج بحری

انگشتر سنگ الکساندریت

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کیان آباد
انگشتر سنگ الکساندریت

انگشتر قدیمی مهره قدیمی

در حد نو
۱۱۱,۱۲۲ تومان
۱ ساعت پیش در کوی علوی
انگشتر قدیمی مهره قدیمی

مهره تضمینی

نو
۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیباشهر
مهره تضمینی

انگشتر عقیق یمنی پشت بسته حرز دار

در حد نو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در زیتون کارمندی
انگشتر عقیق یمنی پشت بسته حرز دار

تسبیح و انگشتر جواهراتی

نو
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در امانیه
تسبیح و انگشتر جواهراتی

انگشتر در نجف

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پادادشهر
انگشتر در نجف

طلا در حدنو تمیز

در حد نو
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
طلا در حدنو تمیز

عقیق یمنی نادر به رنگ یاسی روشن تراش سکه ایی

در حد نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نیوسایت
عقیق یمنی نادر به رنگ یاسی روشن تراش سکه ایی

انگشتر فیروزه

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در امانیه
انگشتر فیروزه

انگشترزنانه ومردانه

نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در نادری
انگشترزنانه ومردانه
بعدی

خرید و قیمت جواهرات در اهواز