خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار اهواز

یک جفت خرگوش پلنگی
۷۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کوی فرهنگیان
یک جفت خرگوش پلنگی
کبوتر
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
کبوتر
خروس جوان عربی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
خروس جوان عربی
عروس
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
عروس
فروش جوجه عربی 27روزه
۸,۵۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
فروش جوجه عربی 27روزه
رنگی نردمسفید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
رنگی نردمسفید
کبوتر پلاکی
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
کبوتر زرد
۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
کبوتر زرد
کبوتر یهودی
۷۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
کبوتر یهودی
مرغ وخروس
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
مرغ وخروس
غاز بالغ
۴۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فرهنگیان
غاز بالغ
تاپ نر
۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فرهنگیان
تاپ نر
جوجه کوهی دورگ
۷۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فرهنگیان
جوجه کوهی دورگ
تعدادپنجاه عددکبوترپلاکی سری
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فرهنگیان
ماهی اکواریومی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فرهنگیان
ماهی اکواریومی
2عددمرغ عربی کاملا سالم و واکسن زده و تخم گذار
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فرهنگیان
2عددمرغ عربی کاملا سالم و واکسن زده و تخم گذار
کبوتر
جهت معاوضه
دیروز در کوی فرهنگیان
کبوتر
مرغ عشق هلندی البینو چشم شرابی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فرهنگیان
مرغ عشق هلندی البینو چشم شرابی
خرید بز اسحال گرفتگی میخریم
توافقی
دیروز در کوی فرهنگیان
خرید بز اسحال گرفتگی  میخریم
توله سگ دوبرمن ماده
۷۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی فرهنگیان
یک عدد اکواریوم سالم
توافقی
پریروز در کوی فرهنگیان
یک عدد اکواریوم سالم
عروس هلندی یا پاریس
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی فرهنگیان
عروس هلندی یا پاریس
مرغ وخروس
۸۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی فرهنگیان
مرغ وخروس
عروس هلندی لوتینو نر شرطی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی فرهنگیان
عروس هلندی لوتینو  نر شرطی
بعدی