اتصال برقرار شد

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کمپلوی شمالی (لشکر) اهواز

واگذاری فست فود باوسایل

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
واگذاری فست فود باوسایل
۱۱

خانه مناسب انبار کارگاه انباری تولیدی

ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
خانه مناسب انبار کارگاه انباری تولیدی
۱

مغازه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

ویلایی 120 متر

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
مشاور عباس بهاری پور در کمپلوی شمالی (لشکر)

اجاره واحد تجاری مسکونی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

مغازه فول امکانات

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

اجا ره مغازه ۱۷متری خ اصلی شرف فاز ۲لشکر

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

انبار انباری

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
۲ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
انبار انباری
۱

آپارتمان تجاری90

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
۲ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

انبار ۴۷۰متری باسوله به ارتفاع ۴متر

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
انبار ۴۷۰متری باسوله به ارتفاع ۴متر
۱

این اپارتمان دارای متراژ 95متر اسانسور

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

مغازه خ اصلی لشکر ١٥٠ متر

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

انبار۱۰۰۰متری همراه سوله۴۰۰ متری ارتفاع سوله ۶ متر

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

منزل ویلایی مناسب انبار

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
بعدی

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کمپلوی شمالی (لشکر) اهواز