اتصال برقرار شد

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در صد دستگاه اهواز

مغازه تجاری ۱۰۵ متر مربع

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صد دستگاه

رهن مغازه 150 متری

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک خاص در صد دستگاه
رهن مغازه 150 متری
۱

واحدی اداری ۶۰ متری

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
آژانس املاک تخصصی کلینیک مسکن در صد دستگاه

رهن واحد اداری 85 متری

ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: توافقی
آژانس املاک خاص در صد دستگاه

مغازه ۳۰متر اصلی صددستگاه

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صد دستگاه

تجاری ۱۰۰ متری جهت نانوایی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صد دستگاه

اجاره مغازه تجاری

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صد دستگاه
اجاره مغازه  تجاری
۱

رهن مغازه/ ۵۰متری/ در بلوار اصلی صد دستگاه(معلم)

ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
آژانس املاک جردن در صد دستگاه

مغازه / رهن و اجاره / صددستگاه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور یاسین ملایی هزاروندی در صد دستگاه

مغازه اصلی صددستگاه

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مسلم لطیفی در صد دستگاه

مغازه خیلی نزدیک به اصلی خیابان خیلی خیلی عریض

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در صد دستگاه
بعدی

رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در صد دستگاه اهواز