رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در کانتکس اهواز

خانه طبقه بالا شهرک توحید
ودیعه: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش در کانتکس
خانه طبقه بالا شهرک توحید
خانه ویلایی ۲۰۰ متری اسلام آباد غربی خ لقمان ۱
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کانتکس
خانه طبقه بالا
ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کانتکس
خانه رهن واجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کانتکس
خانه رهن واجاره
خانه طبقه بالا ۱۰۰متری دراسلام آبادشرقی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کانتکس
خانه طبقه بالا ۱۰۰متری دراسلام آبادشرقی
اجاره خانه طبقه بالا اسلام آباد
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کانتکس
اجاره خانه طبقه بالا اسلام آباد
منزل نوساز و دلباز
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کانتکس
منزل نوساز و دلباز
رهن کامل شهرک توحید
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کانتکس
رهن کامل شهرک توحید
خونه ویلایی ۴۰متر بدون اتاق خواب
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کانتکس
خانه ویلایی دوطبقه رهن کامل
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کانتکس
خانه ویلایی دوطبقه رهن کامل
خانه ویلای
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در کانتکس
خانه  ویلای
خانه ویلای در شکاره ۳ روبروی کانتکس
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در کانتکس
ویلایی 130 متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در کانتکس
ویلایی 130 متری
خانه در شکاره ۲
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در کانتکس
خانه در شکاره ۲
خانه حیات دار همراه حیات خلوت اب وبرق
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در کانتکس
خونه بزرگ و تمیز سه خوابه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کانتکس
ویلایی اسلام ابادشرقی رهن کامل یا رهن واجاره
ودیعه: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کانتکس
بالا خونه ۱۰۰ رهن کامل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کانتکس
خونه ویلایی بزرگ
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کانتکس
خونه ویلایی بزرگ
خونه رهن کامل
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کانتکس
کانتکس غدیر۵بعدازپارگینگ خانه ویلای
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در کانتکس
کانتکس غدیر۵بعدازپارگینگ خانه ویلای
۱۱۰مترطبقه بالا
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در کانتکس
خانه 125مترشکاره2
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کانتکس
خانه نو ساز ۱۰۵ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در کانتکس
بعدی