رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فرهنگ شهر اهواز

ویلاباغ در دزفول
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در فرهنگ شهر
ویلاباغ  در دزفول
رهنی کوی گلدشت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در فرهنگ شهر
رهنی کوی گلدشت
یک باب خونه ویلای رهن کامل
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در فرهنگ شهر
رهن کامل شهرک اهواز فاز یک
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در فرهنگ شهر
رهن یا رهن و اجاره ویلایی فرهنگشهر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در فرهنگ شهر
منزل ویلایی 260 متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فرهنگ شهر
منزل ویلایی 260 متری
خانه ویلایی سه خواب متراژ ۲۵۰ متر
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
رهن ویلایی در فرهنگشهر
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
خانه ویلایی ۳۰۰ متری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
خانه ویلایی ۳۰۰ متری
رنگامیزی وبرق روشوییها تازه تعویض شده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
رنگامیزی وبرق روشوییها تازه تعویض شده
منزل ویلایی واقع در شهرک رزمندگان
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فرهنگ شهر
منزل ویلایی واقع در شهرک رزمندگان
ویلایی اصلی فرهنگشهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
خانه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
خانه ویلایی 140متری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
خانه ویلایی 140متری
اجاره طبقه بالای ملک در باران 5
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
اجاره طبقه همکف خانه ویلایی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
اجاره ویلایی در فرهنگشهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرهنگ شهر
ویلایی ۲۵۰متری ۳ خواب (املاک میلاد نور)
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
رهنی کوی گلدشت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
رهنی کوی گلدشت
رهن ویلایی ۲۵۰ متری فرهنگ شهر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
اجاره ویلایی در فرهنگشهر
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
اجاره ویلایی در فرهنگشهر
ویلایی ۲۵۰ متری تمیز
ودیعه: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
۴۵۰متر ویلایی*اصلی فرهنگ شهر
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
۴۵۰متر ویلایی*اصلی فرهنگ شهر
ویلایی ۲۰۰ متر مربع برای دو خانواده
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در فرهنگ شهر
ویلایی ۲۰۰ متر مربع برای دو خانواده
بعدی