رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در کوروش (کوی ملت) اهواز

ویلای ۳خوابه تمیز ۲۸۰متر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلای ۳خوابه تمیز ۲۸۰متر
بالا خونه
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
بالا خونه
ویلایی زویه روبروی کوی ملت
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۱ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلایی زویه روبروی کوی ملت
رهن کامل ویلایی/ شیک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۴ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
رهن کامل ویلایی/ شیک
۲۴۰ متر دو خواب مماسب آژانس و کارواش و انبار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
۲۴۰ متر دو خواب مماسب آژانس و کارواش و انبار
آپارتمان ۱۰۰ متری فاز ۳
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
آپارتمان ۱۰۰ متری فاز ۳
ویلای
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در کوروش (کوی ملت)
ویلای
ویلایی ۲۵۶ متری سه خوابه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در کوروش (کوی ملت)
ویلایی ۲۵۶ متری سه خوابه
ویلای۲۵۰ متری ۳ خواب((عامری))
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلای۲۵۰ متری ۳ خواب((عامری))
خانه ویلایی بزرگ و آماده سکونت
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
خانه ویلایی بزرگ و آماده سکونت
رهن خانه ویلایی در کوروش
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
رهن خانه ویلایی در کوروش
رهن واجاره ویلایی توانیر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
رهن واجاره ویلایی توانیر
۱۸۰متری ۳خوابه فاز۳ کوروش
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
۱۸۰متری ۳خوابه فاز۳ کوروش
زویه روبروی کوروش خ ۲ ستایش
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوروش (کوی ملت)
زویه روبروی کوروش خ ۲ ستایش
ویلایی زویه
ودیعه: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلایی زویه
رهن ویلایی در کارون
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
رهن ویلایی در کارون
اجاره منزل ویلایی در کوروش
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
اجاره منزل ویلایی در کوروش
ویلایی ۲۶۰متری ۳ خواب(واقع در عامری)
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلایی ۲۶۰متری ۳ خواب(واقع در عامری)
ویلایی۵۴۰متری خ ۳عامری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلایی۵۴۰متری خ ۳عامری
ویلایی ۴۲۰ متری
ودیعه: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلایی ۴۲۰ متری
ویلایی سیمین اصلی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلایی سیمین اصلی
ویلایی تمیز 4 خواب کوروش
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
ویلایی تمیز 4 خواب کوروش
کوروش ویلایی 350متری رهن کامل
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
کوروش ویلایی 350متری رهن کامل
رهن ویلایی فول امکانات
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
رهن ویلایی فول امکانات
بعدی