رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب) اهواز

منزل یک طبقه ١٠٠متری
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
بالا خانه ویلایی 90 متری داری سه اتاق
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۱ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن کامل طبقه بالا خشایار
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۲ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن کامل طبقه بالا خشایار
خانه ۱۹۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن خانه ویلایی ۱۹۰متر سلیم اباد ثامن ۵
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن خانه ویلایی ۱۹۰متر سلیم اباد ثامن ۵
رهن کامل ۱۱۰ متری
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن درخشایار خیابان ابهری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن  درخشایار خیابان ابهری
همکف 100 متری
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
خانه ویلایی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
خانه طبقه بالا عین دو
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ویلایی ۹۰متر طبقه همکف
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ویلایی ۹۰متر طبقه همکف
خانه ویلایی ۲۰۰متر درمندلی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
خانه ۱۵۰متر کوی مندلی رهن
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
خانه ۱۵۰متر کوی مندلی رهن
کوی مندلی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
کوی مندلی
ویلای 250
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
طبقه دوم شیک ودرقلب بازار
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
طبقه دوم شیک ودرقلب بازار
همکف، 100متری،یک طبقه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن ویلایی ۸۰متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
منزل ویلایی سه خوابه
ودیعه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن کامل خانه ویلایی 110متری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
رهن طبقه بالا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ویلایی 275 متری هال و پذیرایی مجزا
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
خانه دوطبقه
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
خانه دوطبقه
انبار بدون پارکینگ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
بعدی