رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در فاز دو پاداد اهواز

رهن و اجاره خانه ویلایی فاز ۲ پاداد خ ۴۵
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در فاز دو پاداد
ویلایی سه خوابه تمیز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در فاز دو پاداد
منزل ویلایی 200متری دوخوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در فاز دو پاداد
ویلایی رهن کامل
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در فاز دو پاداد
۲۲۰ متری سه خوابه تمیز
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در فاز دو پاداد
رهن و اجاره منزل ویلایی 220 متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فاز دو پاداد
رهن و اجاره منزل ویلایی 220 متری
خانه ویلایی 220متر 2خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در فاز دو پاداد
ویلایی 220 متری فاز 2 ایستگاه 3
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در فاز دو پاداد
ملک ویلایی دوخوابه
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فاز دو پاداد
طبقه اول بالای خانه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در فاز دو پاداد
ویلای ۱۸۰ متری دوخوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فاز دو پاداد
ویلایی فاز 1 پاداد نزدیک به اصلی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در فاز دو پاداد
ویلایی فاز 1 پاداد نزدیک به اصلی
رهن کامل ویلایی فاز دو پادادشهر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در فاز دو پاداد
رهن کامل ویلایی فاز دو پادادشهر
خونه ویلایی ۲۰۰ متر فاز ۵ پاداد
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در فاز دو پاداد
اجاره ویلا باغ در دزفول
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فاز دو پاداد
اجاره ویلا باغ در دزفول
طبقه بالا ویلایی اراضی پاداد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فاز دو پاداد
طبقه بالای ویلایی فاز ۵
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در فاز دو پاداد
ویلایی 220 متری مکان مناسب
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
ویلایی 220 متری مکان مناسب
خانه ویلایی ۲۳۰ متر ۳ خواب فاز ۲ پاداد
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
خانه ویلایی ۲۳۰ متر ۳ خواب فاز ۲ پاداد
خانه واحدبالا
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
خانه واحدبالا
ویلایی ٢٢٠ متر ٣ خواب لوکیشن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در فاز دو پاداد
ویلایی/ تمیز و بازسازی شده/خیابان بصیر
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
طبقه بالا ویلایی ۸۰ متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
منزل ویلایی سر اصلی جا فاز
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
بعدی