اتصال برقرار شد

استخدام پرستار

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
استخدام پرستار
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی

پرستار کودک

پرداخت توافقی
۱ ساعت پیش در تهران

پرستار خانم

پرداخت ماهانه
۴ ساعت پیش در قم

نیاز به پرستار خانم مجرد

پرداخت توافقی
۵ ساعت پیش در تهران

استخدام پرستار و نظافتچی خانم واقا

پرداخت توافقی
۵ ساعت پیش در تهران
استخدام پرستار و نظافتچی خانم واقا

پرستار کودک شبانه روزی بدون پنج شنبه جمعه

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ ساعت پیش در تهران

استخدام پرستار کودک پنج ساله

حداقل ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۶ ساعت پیش در شیراز

پرستار خانم با جای خواب و غذا

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ ساعت پیش در تهران

پرستار خانم.جهت سالمند خانم سالم

حداکثر ۷ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ ساعت پیش در تهران

استخدام پرستار کودک و سالمند روزانه و شبانه روزی

پرداخت توافقی
فوری در تهران
امکان ارسال رزومه

پرستار سالمند خانم

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ ساعت پیش در قم

استخدام پرستار نگهدار سالمند سالم

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۷ ساعت پیش در تهران

پرستار و مراقب سالمند

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۷ ساعت پیش در تهران
پرستار و مراقب سالمند

به یک نفر پرستار خانم جهت نگهداری از کودک پسر

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۷ ساعت پیش در تهران

تکنسین فوریتهای پزشکی و پرستار

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۸ ساعت پیش در تهران
تکنسین فوریتهای پزشکی و پرستار

پرستار سالمند خانم. شبانه روزی

پرداخت توافقی
۸ ساعت پیش در تهران

پرستار کودک

حداقل ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۸ ساعت پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

پرستار خانم نگهداری کودک

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۹ ساعت پیش در تهران

پرستار کودک

پرداخت توافقی
۹ ساعت پیش در تهران

پرستار و مراقبت و نگهداری از سالمند

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۱ ساعت پیش در شیراز

استخدام پرستار یا بهیار خانم با سابقه

پرداخت ماهانه با بیمه
۱۱ ساعت پیش در تهران

خانم جهت پرستاری

پرداخت توافقی
۱۲ ساعت پیش در تهران

جذب کارشناس پرستار

پرداخت توافقی
۱۲ ساعت پیش در تهران
جذب  کارشناس  پرستار
امکان ارسال رزومه

تزریقات/سرم تراپی/وصل/پرستار/تزریق درمنزل کل تهران

۱۴ ساعت پیش در تهران
تزریقات/سرم تراپی/وصل/پرستار/تزریق درمنزل کل تهران

شرکت پرستاری بختیاری.

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۵ ساعت پیش در شیراز
شرکت پرستاری بختیاری.
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام پرستار کودک
در استخدام درمانی، زیبایی و بهداشتی
کمتر از ۵ آگهی
استخدام پرستار
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام پرستار کودک
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام پرستار