متراژ از هرچقدر تا ۱۰

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۱۰ متر در الوند

بعدی