خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج ۷۰ متری، در اراک

آپارتمان 80متری/میدان شریعتی/خوش نقشه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
آپارتمان 80متری/میدان شریعتی/خوش نقشه
فروش آپارتمان در هپکو فاز ۱
۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش آپارتمان در شهرک امین ۷۵ متری
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
آپارتمان ۷۵ متر پورمحسن
۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش آپارتمان ۸۰متری فول امکانات هپکو فاز ۱
توافقی
۵ ساعت پیش
فروش آپارتمان ۸۰متری فول امکانات هپکو فاز ۱
آپارتمان کلیدنخورده، ۸۰ متر، پل مشتاقی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
واحد ۷۸ متری الغدیر مهاجران
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
78متری تامین اجتماعی شهرک امین
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
۷۵متری حاجی اباد
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۷۵متری حاجی اباد
۸۰متر مشاعات تمیز شهرصنعتی
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۸۰متر مشاعات  تمیز شهرصنعتی
اپارتمان شیک درمجتمع فرهنگیان کرهرود
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
شهرک قائم ۷۳ متر دو خواب
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان 73متری پردیس۱
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
واحدفوق العاده تمیزوخوش نقشه
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
واحدفوق العاده تمیزوخوش نقشه
۷۰ متر کوثر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان 78متر تک واحدبسیجیان،مهاجران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
امین مجتمع میثاق ۷۵ متری
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مشاور الهیه 78 متری
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
مشاور الهیه 78 متری
آپارتمان ۷۴ متری + ۳۵ متر بالکن، مهاجران
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان ۷۴ متری + ۳۵ متر بالکن، مهاجران
آپارتمان مهاجران مسکن مهر بسیجیان
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
آپارتمان مهاجران مسکن مهر بسیجیان
۷۰متر مربع هجرت دور میدان بهشت
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
۷۰متر مربع هجرت دور میدان بهشت
74 متر پردیس 2
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
فروش 74 متری فول پردیس2
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
۷۸متری تامین اجتماعی امین
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
قبلیبعدی