خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اراک

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
زانتیا 2000cc مدل٨٦ خانگى و تمیز
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زانتیا 2000cc مدل٨٦ خانگى و تمیز
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
زانتیا
۲۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زانتیا
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۴۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۵۰ کیلومتر ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
زانتیا 1800cc
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱
۲۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱هفت رنگ
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱هفت رنگ
زانتیا۲۰۰۰ نقره ای
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زانتیا۲۰۰۰ نقره ای
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۱۲۳,۴۵۸ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
بعدی