خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اراک

زانتیا ۲۰۰۰ اروپایی

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زانتیا ۲۰۰۰ اروپایی

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

عروسک.تمیز.سالم.زانتیا

۱۸۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
عروسک.تمیز.سالم.زانتیا

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

زانتیا ۸۵

۴۴۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زانتیا ۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۰

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۰

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳

زانتیا ۸۵ دلفینی تصادفی

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زانتیا ۸۵ دلفینی تصادفی

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹

۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱

زانتیا ۸۹ تک برگ سند

۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زانتیا ۸۹ تک برگ سند

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

۲۹۵ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲

زانتیا 2000cc مدل ۸۳ سالم

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زانتیا 2000cc مدل ۸۳ سالم
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در اراک