خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در اراک

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۸ تک سوز
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۹ ساعت پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۸ تک سوز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 EX دوگانه کارخانه ، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 132 EX دوگانه کارخانه ، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۳۵ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۱
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸ دوگانه
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 85 سرحال و بی خرج
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 85  سرحال و بی خرج
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۵۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
فروشی مدل۸۹دوگانه کارخانه
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
فروشی مدل۸۹دوگانه کارخانه
پراید 132 SL مدل ۱۳۹۰
۲۴۱,۲۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
پراید 132 SL مدل ۱۳۹۰
پراید 132 مدل ۹۰ دوگانه LPG معاوضه با وانت
۳۱۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 132 مدل ۹۰ دوگانه LPG معاوضه با وانت
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۷
۲۶۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۸۴۶ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
بعدی