خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 141 در اراک

پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۴
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۸
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۳۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 مدل 86
۴۵,۳۲۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 141 مدل 86
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۵
۳۴۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید دوگانه 85
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید دوگانه 85
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۹cng
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۴
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۵
۲۵,۲۲۲ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 SE، مدل ۱۳۹۰
۱۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بعدی