خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اراک

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوقدار sx، مدل ۹۵ ،۷۲۰۰۰ کارکرد

۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش

تیبا هاچبک سالم مدل ۱۴۰۰

۳۳ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک سالم مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۳

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۳

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۹

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۹

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX صفر

۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری

تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۵

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۱۱,۵۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

خودرو تیبا مدل ۹۹

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
خودرو تیبا مدل ۹۹

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱خشک رنگ سفارشی

۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۱
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اراک