خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اراک

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۳۶۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۳,۶۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تیباsx
۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
تیباsx
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۴۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶درمهاجران
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶درمهاجران
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک98
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
تیبا هاچبک98
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵ بیرنک
۱۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵ بیرنک
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX سفید، مدل ۱۴۰۰ خشک
۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۲,۷۰۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۹۲ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
بعدی