اتصال برقرار شد

تخت بیمارستانی

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
تخت بیمارستانی
در وسایل آرایشی، بهداشتی و درمانی
کمتر از ۵ آگهی

اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ تخت برقی بیمار بیمارستانی

نو
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت پخش بی نظیر در تهران
اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ تخت برقی بیمار بیمارستانی

ارسال تخت اجاره تخت وبهبود بیمار وبیمارستانی برقی

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهران
ارسال تخت اجاره تخت وبهبود بیمار وبیمارستانی برقی

اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ تخت بیمار برقی بیمارستانی

نو
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت پخش بی نظیر در تهران
اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ تخت بیمار برقی بیمارستانی

اجاره تخت بیمارستانی تشک مواج برقی بیمار

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهران
اجاره تخت بیمارستانی تشک مواج برقی بیمار

اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ تخت برقی بیمارستانی بیمار

نو
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت پخش بی نظیر در تهران
اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ تخت برقی بیمارستانی بیمار

اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ تخت برقی بیمار بیمارستانی

نو
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت پخش بی نظیر در تهران
اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ تخت برقی بیمار بیمارستانی

اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری تخت بیمار بیمارستانی میکانیکی

نو
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت پخش بی نظیر در تهران
اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری تخت بیمار بیمارستانی میکانیکی

اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری تخت برقی بیمار بیمارستانی بایپپ

نو
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت پخش بی نظیر در تهران
اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری تخت برقی بیمار بیمارستانی بایپپ

اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ سیپپ تخت بیمار بیمارستانی

نو
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه شرکت پخش بی نظیر در تهران
اکسیژنساز۵ ۱۰لیتری بایپپ سیپپ تخت بیمار بیمارستانی

تخت بیمارستانی

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در اراک
تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی تشک تخت بیمار

نو
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه درمان تجهیز در تهران
تخت بیمارستانی تشک تخت بیمار

بای پپ دستگاه اکسیژن ساز تخت بیمارستانی ونتیلاتور

در حد نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران
بای پپ دستگاه اکسیژن ساز تخت بیمارستانی ونتیلاتور

تخت بیمار بیمارستانی 3شکن فروش واجاره

نو
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه صفاطب تهران در تهران
تخت بیمار بیمارستانی 3شکن فروش واجاره

تخت بیمار بیمارستانی

نو
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه صفاطب تهران در تهران
تخت بیمار بیمارستانی

تخت بیمارستانی برقی تشک مواج سلولی بیمار اجاره

کارکرده
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تهران
تخت بیمارستانی برقی تشک مواج سلولی بیمار اجاره

اجاره وفروش تخت بیمار بیمارستانی برقی مکانیکی منزل

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تهران
اجاره وفروش تخت بیمار بیمارستانی برقی مکانیکی منزل

اجاره تخت برقی مکانیکی بیمارستانی درمنزل

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تهران
اجاره تخت برقی مکانیکی بیمارستانی درمنزل

تخت ICU بیمارستانی و خانگی /برقی/استاندارد/ریموتی

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تخت بیمارستانی در تهران
تخت ICU بیمارستانی و خانگی /برقی/استاندارد/ریموتی

عتخت بیمارستان با ابعاد استانداردتخت بیماربرقی ریموتی

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تخت بیمارستانی در تهران
عتخت بیمارستان با ابعاد استانداردتخت بیماربرقی ریموتی

تشک بیمار تخت بیمارستانی تشک برقی ارسال درب منزل

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهران
تشک بیمار تخت بیمارستانی تشک برقی ارسال درب منزل

ارسال اجاره تخت بیمار برقی مانیتور بیمارستانی

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهران
ارسال  اجاره تخت بیمار برقی مانیتور بیمارستانی

تخت بستری بیمار بیمارستانی برقی خونگی

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه تولید و‌اجاره شفایارطب در تهران
تخت بستری بیمار بیمارستانی برقی خونگی

فروش تشک سلولی بیمار و اجاره تخت برقی بیمارستانی

نو
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهران
فروش تشک سلولی بیمار و اجاره تخت برقی بیمارستانی

تخت کودک بیمارستانی بیمار

نو
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهران
تخت کودک بیمارستانی بیمار
پیشنهاد جستجوی جدید
تخت بیمارستانی
در وسایل آرایشی، بهداشتی و درمانی
کمتر از ۵ آگهی
اجاره تخت بیمارستانی
در خدمات
کمتر از ۵ آگهی
اجاره تخت بیمارستانی
در خدمات
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

تخت بیمارستانی