رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۱۰۰ متری، در اراک

اپارتمان 110متری م شریعتی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
۱۰۵متر.مجتمع سپیده.دو خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
۱۰۵متر.مجتمع سپیده.دو خواب
110متر.سلمان فارسی.دو خواب
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
نیم ساعت پیش
110متر.سلمان فارسی.دو خواب
اپارتمان 100متری خ شریعتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مولوی شرقی کوچه سعدی / اجاره مسکونی طبقه 2
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
۱۰۰متر.شهرصنعتی.دو خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
۱۰۰متر.شهرصنعتی.دو خواب
آپارتمان رهن 110متر تک واحد
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
۱۱۰ متر سبحانی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
خرم کلیدنخورده۱۱۰متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۱۱۰متری خیابان امام کوچه بیات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۱۱۰متری خیابان امام  کوچه بیات
۱۱۰متری تمیز فاطمیه تماس فقط شخصی
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۱۱۰متری تمیز فاطمیه تماس فقط شخصی
آپارتمان 100 متری مجتمع کوی کوثر طالقانی نوساز
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
آپارتمان 100 متری مجتمع کوی کوثر طالقانی نوساز
۱۰۰متری( هپکو )
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز فول، تک واحدی جهرم
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش
110متر شهرصنعتی منطقه4
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
۱۰۰متری فول بر‌ مصطفی خمینی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش
آپارتمان 110 خیابان نیسانیان کلید نخورده
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
آپارتمان 110 خیابان نیسانیان کلید نخورده
آپارتمان ۱۱۰متر خیابان امام
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
110متری تک واحدی
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش
110متری تک واحدی
۱۰۰متری ملک
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش
هپکو نزدیک مسجد الزهرا( فول )
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
110 متری قائم مقام*
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
115متر.کلیدنخورده.بین خیابان قیام و مصطفی خمینی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اپارتمان،۱۱۰ متر،مصطفی خمینی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بعدی