رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۵۰ متری، در اراک

شهرک امین
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
۶۰ متری شهرک امین
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
۶۰متر عباس آباد خوش نقشه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
۶۰متر عباس آباد      خوش نقشه
رهن و اجاره آپارتمان 60متر رودکی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان 60متر همکف خیابان دانشگاه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش
رهن و اجاره آپارتمان 60متر خیابان جنت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
امین قدیم شهرک امین٪
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
امین قدیم شهرک امین٪
آپارتمان ۶۰متر خ دانشگاه
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ۶۰متر خ دانشگاه
آپارتمان ۶۰ متری شهرک امین طبقه اول
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
آپارتمان شهرک امین ۶۰ متری طبقه اول
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
۵۰ متری بازسازی راه جداشهرصنعتی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اپارتمان ۶۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اپارتمان ۶۰ متری
آپارتمان ۶۰متری، پردیس۱
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش
الهیه امام علی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اپارتمان 55متری الهیه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
الهیه،58متری،مجتمع زنبق
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان 60متری خیابان جنت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
*60متری کشتارگاه*
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
آپارتمان۵۷متری،شیک وتمیز،شهرک الغدیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
آپارتمان۵۷متری،شیک وتمیز،شهرک الغدیر
الهیه،57متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
۶۰ متر عباس آباد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
۶۰ متر عباس آباد
اجاره آپارتمان 55متری الهیه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
الهیه 57 متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
الهیه 57 متری
واحد ۶۰ متری پردیس
ودیعه: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش
بعدی