خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای سانتافه ix 45 در اردبیل

هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
سانتافا مدل ۲۱۰۱۵
۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سانتافا مدل ۲۱۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۹
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۱
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۱
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
خودروی سانتافه‌مدل ۲۰۱۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۲
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۲
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۰
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۷
۲۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۷
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷
۰ کیلومتر ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2700cc، مدل ۲۰۰۸
بعدی