خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان X60 در اردبیل

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳ بیرنگ در حد صفر
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳ بیرنگ در حد صفر
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
لیفان ایکس۶۰ مدل۹۳
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
لیفان ایکس۶۰ مدل۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴ گیربکس جدید
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴ گیربکس جدید
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۴۰ کیلومتر ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱
۱۴۴,۲۸۷ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۶۵ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۷
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳ (آخر۹۲)
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳ (آخر۹۲)
بعدی