خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰

۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷

پراید 131 مدل ۱۳۹۱دوگانه

۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 مدل ۱۳۹۱دوگانه

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۳۸,۲۰۰ کیلومتر
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۶۸,۰۷۲ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۲

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲

۳,۶۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲

۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱ دوگانه دستی

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۱ دوگانه دستی

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل