خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل مدل ۱۳۹۳

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۵۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 هیدرولیک دو ایربک،۱۳۹۳ دوگانه کارخانه
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 هیدرولیک دو ایربک،۱۳۹۳ دوگانه کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید۹۳دوگانه کارخانه فروش یا معاوضه
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید۹۳دوگانه کارخانه فروش یا معاوضه
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ دوگانه معاوضه با وانت پیکان
۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ دوگانه معاوضه با وانت پیکان
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۰۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
بعدی