خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۵
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۵
۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۵
پراید۱۳۱دوگانه کارخانه
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش
پراید۱۳۱دوگانه کارخانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید ۱۳۱se مدل ۹۵
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید ۱۳۱se مدل ۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۹۵,۳۳۱ کیلومتر ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ کم کار
۵۹,۵۰۰ کیلومتر ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ کم کار
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۳ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۹,۶۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۵
۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
بعدی