خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در اردبیل مدل ۱۳۹۶

پراید 96
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۷۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ در حد نو
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ در حد نو
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶ دوگانه
۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶  دوگانه
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
۸۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۵۵,۳۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید مدل 96 دوگانه
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید مدل 96 دوگانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۶
۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید مدل ۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید مدل  ۹۶
بعدی