خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 SE در اردبیل

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸ در حد بی رنگ
۵۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸ معاوضه با پرشیا یا ۲۰۶
۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸ معاوضه با پرشیا یا ۲۰۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید۱۳۲برج۱۱بدون نقطه
۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
بعدی