خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 141 در اردبیل

پرایدمدل۸۴بنزین عروسک
۲۲۵ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
پرایدمدل۸۴بنزین عروسک
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۹
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 دوگانه سوز تاکسی مدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 141 دوگانه سوز تاکسی مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
تاکسی پراید 141 مدل 87
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۲
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۷
تاکسی پراید گردشی
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تاکسی پراید گردشی
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
معاوضه پراید مدل ۸۶ با تیپا ۲
۳۴۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
۲۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۰
۲۳,۷۴۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۳
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 141 EX، مدل ۱۳۹۰
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
بعدی