خرید و فروش و قیمت خودرو پراید سفری در اردبیل

پراید مدل ۸۷ دو کانه کارخانه
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید مدل ۸۷ دو کانه کارخانه
پراید سفری، مدل ۱۳۷۹دوگانه
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
۴۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید سفری، مدل ۱۳۸۸
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۴۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۱۵۲,۴۸۱ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه مدل 1383
۱ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه مدل 1383
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پرایدمدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پرایدمدل ۱۳۸۶
پراید سفری، مدل ۱۳۸۵ CNG
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
۵۴ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۷
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
۳۷,۵۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۳
پراید سفری، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱ دوگانه
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱ دوگانه
پراید دوگانه cng درحد
۲۹۹,۹۹۹ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید دوگانه cng درحد
پراید سفری، مدل ۱۳۷۹
۴۴۴,۴۴۴ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۷۹
پراید سفری، مدل ۱۳۸۱
۳۲۸,۷۸۸ کیلومتر ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
بعدی