خرید و فروش و قیمت خودرو سمند EL در اردبیل

سمند تاکسی دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

۱۱۱,۱۱۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند تاکسی دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

تاکسی سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز

سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۹۱

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۹۱

سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۴۱۴,۷۱۳ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۸

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۵

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش

سمند ef7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۱۶۹,۲۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند ef7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹

۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹

تاکسی ۱۳۳ سمند

۱۲۵,۵۸۶ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تاکسی ۱۳۳ سمند

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳

۲۲۲,۱۱۳ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۳

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

۲۸۷,۹۴۹ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶

سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۳

سمند گازسوز، مدل ۱۳۸۴

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند  گازسوز، مدل ۱۳۸۴

سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۳

سمند EL بنزینی،دوگانه سوز مدل ۱۳۸۳

۳۹۹,۰۰۰ کیلومتر
جهت معاوضه
۴ هفته پیش
سمند EL بنزینی،دوگانه سوز  مدل ۱۳۸۳

سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
جهت معاوضه
۴ هفته پیش
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو سمند EL در اردبیل