خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در اردبیل مدل ۱۳۸۴

سمندLX گازسوز، مدل ۱۳۸۴
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
سمندLX گازسوز، مدل ۱۳۸۴
سمند x7مدل ۸۴
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند x7مدل ۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴ دوگانه
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴ دوگانه
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۴۸,۸۸۹ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۴
تاکسی بین شهری
۴۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تاکسی بین شهری
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۴۴۵,۵۵۵ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۶۶,۶۶۶ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۴۴,۴۴۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
بعدی