خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در اردبیل مدل ۱۳۹۴

سمند LX EF7
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سمند LX EF7
سمند LX EF7 بنزینی، مولتی پلکس بیرنگ
۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مولتی پلکس  بیرنگ
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴ کارمندی
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند مدل ۹۴ ef7
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند مدل ۹۴ ef7
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴
بعدی