خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در اردبیل مدل ۱۳۹۵

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۰۴,۱۱۱ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
درحد صفر خودرو
۱۱۲ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵ دوگانه کارخانه
۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند LX ساده بنزینی، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۵
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
بعدی