خرید و فروش و قیمت خودرو شاهین در اردبیل

شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۲۳,۴۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
شاهینC،رنگ شاخص مشکی مدل۱۴۰۰کارکرد۳۹۰۰
۳,۹۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
شاهینC،رنگ شاخص مشکی مدل۱۴۰۰کارکرد۳۹۰۰
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۶,۱۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
شاهینGمدل۱۴۰۰تحویل جدید
۰ کیلومتر ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
شاهینGمدل۱۴۰۰تحویل جدید
شاهین G، مدل ۱۴۰۰ صفر معاوضه با آپارتمان سرعین
۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
شاهین سایپا شاهینGمشکی
۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
شاهین سایپا شاهینGمشکی
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
شاهین G، مدل ۱۴۰۰
۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
خورو شاهین
۲۲,۵۰۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
خورو شاهین
بعدی