خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در اردبیل

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰
۱۴,۲۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
تیبا صندوقدار 93 و معاوضه
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تیبا صندوقدار 93  و معاوضه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۱,۳۷۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزlpg، مدل ۱۳۹۸
۴۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزlpg، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۲
۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۲
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳
تیبا صندوق‌دار ، مدل ۱۳۹۹
۲۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار ، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
۲۶,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
تیبا ۲ صفر
۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۲,۷۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
بعدی