تدریس خصوصی دروس مدرسه، کنکور و دانشگاه در اردبیل

تدریس مقطع ابتدائی
۲ ساعت پیش
تدریس خصوصی در منزل دانش آموز
۸ ساعت پیش
تدریس تمام پایه های عربی دوره اول و دوم
۱۰ ساعت پیش
تدریس تمام پایه های ابتدایی به صورت تضمینی
۱۰ ساعت پیش
آموزش دروس ابتدایی
۱۶ ساعت پیش
آموزش دروس اول ودوم ابتدایی
۱۷ ساعت پیش
تدریس خصوصی وعمومی دروس ریاضی وفیزیک
۱۸ ساعت پیش
تدریس ریاضی توسط دانشجوارشدریاضی محض دانشگاه تهران
۱۹ ساعت پیش
تدریس خصوصی (ابتدایی) و(دروه متوسطه اول)
۲۰ ساعت پیش
اخذمدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز
۲۱ ساعت پیش
اخذمدرک معادل کاردانی تادکتراباسابقه کاردر30روز
کلاس خصوصی دوره ابتدایی
۲۳ ساعت پیش
اموزش شیمی اول تجربی
۲۳ ساعت پیش
ثبت نام دوره های هوش ذهنی ریاضی
دیروز
تدریس خصوصی کلاس اول ابتدایی
فوری
معلم خصوصی برای دروس ریاضی و علوم و فارسی
دیروز
تدریس خصوصی توسط آموزگار رسمی و مدرس دانشگاه
دیروز
تدریس خصوصی ریاضیات و حسابداری
دیروز
تدریس خصوصی عربی
دیروز
تدریس خصوصی دروس ابتدایی
دیروز
مدرس ریاضی پایه دبستان و راهنمای
پریروز
تدریس زیست کنکور 1401
پریروز
اعطای مدارک معادل دیپلم تا دکتری با استعلام دائمی
پریروز
آموزش دروس ریاضی و فیزیک
پریروز
حسابان هندسه گسسته
پریروز
بعدی